Port de Sóller ยามเย็นในประเทศสเปน

Port de Sóller เป็นชายฝั่งที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามและเงียบสงบในมาจอร์ก้า ซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขา Tramuntana เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การผักผ่อน