ท่องเที่ยวในมายอร์กา

เกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแบลีแอริกมีนักท่องเที่ยวกว่าล้านคนทุกปี นอกจากหาดหทรายและแสงแดดแล้ว ที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลาย ทั้งสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโกธิค, หมู่บ้านบนเนินเขาหรืออ่าวเล็กๆที่ซ่อนตัวให้คุณค้นหา