ซีเบเลส เทพีแห่งผืนดิน

น้ำพุซีเบเลส เป็นวงเวียนขนาดใหญ่ ที่เชื่อมระหว่างถนนสายสำคัญๆของมาดริด ซึ่งอาคารบริเวณนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆทั้งในกลางวันและกลางคืน