ถนนสายสำคัญของมาดริด

ถนนแกรนเวีย ถนนที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี ถนนสายนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคารสองฝั่งถนนและมีร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนมเรียงรายหลากหลายร้าน