ปลาซา มายอร์ จตุรัสเก่าแก่ของเมืองซาลามังกา

จัตุรัสเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของสเปน เป็นที่พบปะของชาวเมือง มีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้าต่างๆตั้งเรียงรายอยู่โดยรอบ