เนินแห่งกังหันลมในกอนซวยกร้า

เมืองเล็กๆในโตเลโด้ มีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นคือกังหันลมขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขา ซึ่งเป็นนองค์ประกอบในฉากสำคัญของวรรณกรรมเรื่อง Don Quijote