กลาเซีย์เอ็กเพรส รถไฟสายธารน้ำแข็ง

รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งระหว่างแซร์มัตต์-ซังมอริตซ์ สองข้างทางจะพบกับทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา ทุ่งหญ้า หมู่บ้านและหิมะอันขาวโพลนในฤดูหนาว