ยอดเขายุงเฟรา

ยุงเฟราหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่ของเทือกเขาแอลป์ มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี หากอยากเห็นยุงเฟราแบบพาโนรามาแนะนำให้ไปดูจากยอดเขาชิลธอร์นซึ่งอยุ่ตรงข้ามกัน