เมืองซูริคและแม่น้ำลิมมัตยามเย็น

เมืองใหญ่ทันสมัยและคึกคักมากที่สุดในสวิส อยู่ริมแม่น้ำลิมมัต หากอยากชมอาคารริมฝั่งและโบสถ์ใหญ่ๆของเมืองนี้สามารถไปล่องเรือได้ ที่ท่าเรือ Walche-Brucke