เองเกลเบิร์ก เมืองแห่งนางฟ้า

เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยม อาคารบ้านเรือนก็ตกแต่งอย่างน่ารัก เต็มไปด้วยรูปปั้นนางฟ้าและที่นี่ยังเป็นต้นทางการนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาทิตลิสอีกด้วย