เมืองเก่าลูเซิร์น

ลูเซิร์นเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของสวิส ไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนของสวิสก็เดินทางมาที่นี่ได้สะดวก เขตเมืองเก่าคือจุดที่ไม่ควรพลาดไปเยือน