โบสถ์เซนต์ไมเคิล โดมทองคำ

สร้างในศตวรรษที่ 12 เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนีย ออร์โธด็อกซ์ อยู่ริมแม่น้ำนีเปอร์ รูปแบบการก่อสร้างเป็นศิลปะแบบยูเครนเนีย บาร็อก