ทิวทัศน์เมืองบอสตัน

อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวอันเก่าแก่ของสหรัฐ ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของโลก เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญอีกด้วย