ชมน้ำตกที่สูงที่สุดของโอรากอน

เดินทางไปทางตะวันออกของเมืองพอร์ตแลนด์ จะเจอน้ำตกที่สูงที่สุดของโอรากอนสูงถึง 189 เมตร และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี คุณสามารถสัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกอย่างใกล้ชิดได้เมือยืนอยู่บนสะพานแห่งนี้