มนต์เสน่ห์แห่งสายลม ที่เวลลิงตัน

เวลลิงตันได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ครบเครื่องอีกเมืองหนึ่ง ทั้งแหล่งช้อป วัฒนธรรมและธรรมชาติ วิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ชมเมืองโดยรอบคือการขึ้นเคเบิลคาร์ ชมทัศนียภาพพร้อมสูดอาการบริสุทธิ์บนยอดเขาวิกตอเรีย