ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์

ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีขนาดเท่ากับประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต คนที่ชอบกิจจกรรมทางน้ำจะมาเล่นสกีและแล่นเรือกันที่นี่