น้ำตกเปโดรเว่กับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

ความสวยงามของน้ำตกเปโดรเว่ ที่มีภูเขาไฟโอซอร์โนเป็นฉากหลัง สามารถมาเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี สิ่งที่น่าสนใจของที่นี่คือต้นไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่า