โมอายแห่งเกาะอีสเตอร์ ( Moai Easter Island )

โมอาย คือรูปปั้นหินขนาดใหญ่ที่มีการแกะสลักรูปหน้าคน ซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์และส่วนศีรษะมีขนาดใหญ่เด่นชัด ถูกพบมากกว่า 600 ตัว กระจายอยู่ทั่วเกาะอีสเตอร์ ภายในอุทยานแห่งชาติราปานุย ประเทศชิลี โดยโมอายขนาดทั่วไป สูงประมาณ 3.5 เมตร หนัก 20 ตัน ส่วนขนาดที่ใหญ่ที่สุดนั้น สูงประมาณ 10 เมตร หนักกว่า 82 ตันเลยทีเดียว

โมอายเกือบทั้งหมดถูกแกะสลักมาจากหินก้อนเดียวกัน นั่นคือหินภูเขาไฟจากเหมืองหินราโนราราคู (Rano Raraku) ซึ่งเป็นสถานที่แกะสลักและยังพบว่า มีโมอายกว่า 400 ตัว ที่ยังอยู่ในกระบวนการแกะสลัก ณ เหมืองหินที่ถูกทิ้งร้างแห่งนี้

นอกจากนี้ในบรรดารูปปั้นหินโมอาย ยังมีรูปปั้นหินโมอายที่โดดเด่นกว่ารูปปั้นอันอื่น มันถูกตั้งชื่อว่า ‘ตูคูตูริ’ (Tukuturi) ที่แกะสลักจากหินสคอเรีย สาเหตุที่มันแตกต่างจากรูปปั้นตัวอื่นเพราะมันอยู่ในท่าคุกเข่าแทนที่จะยืนตรง อาจเป็นไปได้ว่ามันถูกสร้างมาเพื่อพิธีกรรมบางอย่างของชาวโพลีนีเซียนโบราณ ว่ากันว่าโมอายเป็นสัญลักษณ์ของบรรพบุรุษที่คอยดูแลปกปักรักษาลูกหลาน โดยส่งผ่านพลังที่เรียกว่า mana ผ่านออกมาทางดวงตา

ที่ตั้ง: เกาะอีสเตอร์ (Easter Island) ภายในอุทยานแห่งชาติราปานุย ประเทศชิลี

วิธีการเดินทาง: การเดินทางมายังเกาะอีสเตอร์ สามารถมาได้ทางเดียวคือเครื่องบินโดยสายการบิน LATAM Airlines สามารถเดินทางได้จาก

  1. Santiago วันละไฟล์ท (ประมาณ 5 ชั่วโมงกว่า)

  2. French Polynesia-Tahiti สัปดาห์ละไฟล์ท (ประมาณ 7 ชั่วโมง)

ค่าเข้าชม: ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติราปานุย 80 USD (ตั๋วสามารถอยู่บนเกาะได้ครั้งละไม่เกิน 10 วัน)

Visa: เที่ยวชิลี สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

Google Map: