ทะเลสาบยังกีเวในชิลี

ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของชิลี ใช้สถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมทางน้ำได้หลากหลาย ทั้งแคนู ตกปลา สกีน้ำ บริเวณทะเลสาบยังมีพืชพรรณนานาชนิดให้ศึกษาอีกด้วย