Jinhae cherry blossom festival

เมืองจินเฮอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลี เค้าว่ากันว่า เมืองนี้มีดอกซากุระมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้เลยทีเดียว เดินสนุกมาก ชมพูสวยทั้งเมือง