พระธาตุอินแขวน (จำลอง)

พระธาตุอินแขวน (จำลอง) บนยอดเขาเมืองพญาตองซู