หมู่เกาะราชาอัมพัท

หมู่เกาะราชาอัมพัท (Raja Ampat Islands) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะอิเรียนจายาและทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะปาปัว เป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆ มากมาย โดยมีเกาะหลักๆ จำนวน 4 เกาะ คือ เกาะมิซูล (Misool) เกาะซาลาวาติ (Salawati) เกาะบาตันตา (Batanta) และเกาะไวเกียว (Waigeo)

หมู่เกาะราชาอัมพัทได้ชื่อว่าเป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีดินแดนสามเหลี่ยมปะการังอันเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้น้ำ และยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของประเทศอินโดนีเซียที่มีปะการังกว่า 500 ชนิด และปลาทะเลกว่า 1300 พันธุ์ หอยกว่า 700 ชนิด และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล 6 ใน 7 พันธุ์ของเต่าทะเลที่มีอยู่ในโลกนี้

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะอิเรียนจายา และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะปาปัว, ประเทศอินโดนีเซีย

วิธีเดินทาง: การเดินทางไปดำน้ำที่หมู่เกาะราชาอัมพัท ต้องต่อเครื่องบิน 2 ครั้งด้วยกัน คือเดินทางจากไทยไปลงที่สนามบิน Jakarta แล้วต่อเครื่องที่ Makassar เพื่อที่จะไปเดินทางไปต่อที่เมืองโซรอง (Sorong) เพี่อที่จะลงเรือไปดำน้ำที่หมู่เกาะราชาอัมพัท

วีซ่า: เที่ยวอินโดนีเซียไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องของวีซ่า

Google Map: