ภูเขาไฟโบรโม

ภูเขาไฟโบรโม (Mount Bromo) ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโบรโมเทงเกอร์เซเมรู เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทงเกอร์มาสซีฟ บนเกาะชวาตะวันออก แม้ไม่ได้เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเนื่องจากความสูงไม่มากนัก และเดินทางถึงยอดเขาได้โดยง่าย

การเดินทางขึ้นไปดูปากปล่องภูเขาไฟโบรโมจะต้องขี่ม้าหรือเดินขึ้นไป แต่ม้าไปส่งได้แค่ไหล่เขาชั้นต้นเท่านั้น ช่วงถัดไปต้องเดินตามขั้นบันไดด้วยตัวเอง เป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร บนขอบปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเป็นสันกว้างสามารถเดินได้โดยรอบ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะขอบปากปล่องภูเขาไฟเป็นทรายที่ค่อนข้างลื่น ใกล้ๆ กันนั้นจะมองเห็นภูเขาไฟบาต๊อกอยู่ใกล้แค่เอื้อมกับภูเขาไฟเซเมรูนิ่งสงบน่าเกรงขาม

ที่ตั้ง: อุทยานแห่งชาติโบรโมเทงเกอร์เซเมรู, เกาะชวาตะวันออก,อินโดนีเซีย

วิธีเดินทาง: การเดินทางขึ้นไปปากภูเขาไฟโบรโม สามารถทำได้โดยการเดินขึ้นไป หรือขี่ม้าขึ้นไป ราคาประมาณ 100,000 RP ม้าจะไปส่งแค่ไหล่เขาเท่านั้นหลังจากนั้นต้องเดินตามขั้นบันไดขึ้นไป ระยะทางประมาณ 200 เมตร จะถึงปากปล่องภูเขาไฟ

ค่าเข้าชม: 25,000 Rp

ช่วงเวลาที่ดี: เดือนพฤษภาคม - กันยายน เป็นช่วงหน้า High Season อากาศดี ฟ้าเปิด

วีซ่า: เที่ยวอินโดนีเซียไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

Google Map: