บ่อน้ำพุร้อนสีเลือด

เบปปุเป็นเมืองน้ำพุร้อน อยู่บนเกาะคิวชูของญี่ปุ่น ที่นี่มีบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังคือบ่อน้ำพุร้อนสีแดงคล้ายสีเลือด (Blood Pond Hot Spring) หรือ ชิโนอิเกะ จิโกกุ (Chinoike Jigoku) เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เรียกว่าบ่อจากนรกที่เก่าแก่ที่สุดจากทั้งหมด 8 บ่อ

บ่อน้ำพุร้อนสีเลือดนี้ ไม่สามารถลงแช่น้ำได้ เพราะเกิดจากน้ำแร่ ประกอบกับธาตุเหล็กจำนวนมากที่ไหลมารวมกันทำให้เป็นสีชา และที่สำคัญมีอุณหภูมิความร้อนสูงจากภูเขาไฟระเบิดในอดีต

ที่ตั้ง: เบปปุ,โออิตะ, ญี่ปุ่น

วิธีเดินทาง: รถเมล์สาย 9 จาก Umi jigoku หรือ Kannawa ที่ไป Shibaseki ลงป้าย Chinoike Jigoku mae

ค่าเข้าชม: บ่อละ 400 Yen หากจะชมทั้ง 8 บ่อ มีบัตรราคา 2,000 Yen

เวลาเปิด-ปิด: 08.00 - 17.00 น.

วันปิดทำการ: เปิดทุกวัน

วีซ่า: เที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวญี่ปุ่น