ใบเมเปิ้ลสีแดงในฤดูไม้ใบร่วง

ฤดูกาลไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน จากฮอคไกโดไล่ไปจนถึงคิวชู สีของใบไม้จะสดใสขึ้น เมื่ออุณหภูมิลดลงใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง และสีเหลืองของใบแปะก๊วย จนถึงราวๆ ต้นเดือนธันวาคม ก็จะเริ่มหลุดร่วงลงเข้าสู่หน้าหนาว ช่วงพีคของของใบไม้แดงในแต่ละปีนั้นจะขึ้นอยู่สภาพอากาศในแต่ละปี แต่ก็เฉลี่ยต่างกันไม่มากนัก

ช่วงเวลาที่ดี: ในการชมใบไม้เปลี่ยนสีในแต่ละภูมิภาค

  • ฮอคไกโด : ปลายเดือนกันยายน - กลางเดือนตุลาคม

  • โทโฮคุ : ต้นเดือนตุลาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน

  • คันโต : ต้นเดือนตุลาคม - ต้นเดือนธันวาคม

  • ชูบุ : ต้นเดือนตุลาคม - ต้นเดือนธันวาคม

  • คันไซ : ต้นเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม

  • ชูโกกุ : ปลายเดือนตุลาคม - กลางเดือนพฤศจิกายน

  • ชิโกกุ : กลาง - ปลายเดือนพฤศจิกายน

  • คิวชู : กลางเดือนตุลาคม - ปลายเดือนพฤศจิกายน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเช็คในแต่ละเมืองอีกที เพราะแต่ละที่บานไม่พร้อมกัน

วีซ่า: เที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวญี่ปุ่น