ตุ๊กตาญี่ปุ่น ในเทศกาลฮินะหรือวันเด็กผู้หญิง ( Hina Matsuri )

เทศกาลเฉลิมฉลองของเด็กผู้หญิง ในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณ จะจัดขึ้นในวันที่ 3 มี.ค.ของทุกปี มีการตกแต่งตุ๊กตาญี่ปุ่นที่สวยงามหลายตัวบนชั้นวางที่ตั้งอยู่ภายในบ้าน ดังนั้นวันนี้จึงถูกเรียกว่า วันเทศกาลฮินะ มัตสึริ (Hina Matsuri ) หรือวันเทศกาลตุ๊กตาไปด้วย

สำหรับครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่มีลูกสาว เชื่อกันว่าการจัดเทศกาลนี้ขึ้น เพื่อจะอวยพรให้ลูกสาวเติบโตอย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และประสบความสำเร็จในชีวิต และความเชื่อในอีกทางหนึ่ง การจัดวางตุ๊กตานั้น จะดูที่จำนวนชั้น จำนวนตุ๊กตา รวมไปถึงเครื่องแต่งกายของตุ๊กตา สิ่งเหล่านี้นับเป็นการบ่งบอกถึงฐานะของแต่ละบ้าน ซึ่งระดับจะสูงสุดที่ประมาณ 7 ชั้น และโดยทั่วไป จำนวนของตุ๊กตาในหนึ่งชุดจะมีประมาณ 15 ตัว ประกอบไปด้วยตุ๊กตาชาววังตั้งแต่ จักรพรรดิ จักรพรรดินี เจ้าชาย เจ้าหญิง ผู้รับใช้ ลดหลั่นกันลงมาตามลำดับ

ในแต่ละครอบครัวที่มีลูกสาวจะจัดพิธีเลี้ยงฉลองอย่างตั้งใจ มีการทานอาหารร่วมกันที่บ้าน มีการดื่มฉลองแสดงความยินดีและอวยพรภายในครอบครัว สำหรับเทศกาลฮินะ มัตสึรินั้น นับเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่สามารถสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับคนในครอบครัว

ช่วงเวลาที่ดี: 3 มีนาคมของทุกปี

วีซ่า: เที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวิซ่า

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวญี่ปุ่น