เกาหลี ปูซาน

เป็นอีกนึงสถานที่สวยงามมาก บ้านสวย สงบดี