อัน-นยอง คัมชอน มุนฮวามาอึล

หมู่บ้านสีๆอะไรนะ!! ที่มาถึงปูซานแล้วต้องมา
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน Gamcheon Culture Village (감천문화마을)