ทริป

เที่ยวไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

9 คนที่ขอลอกทริป
Taiwan
วันออกเดินทาง 10/04/2015
วันเดินทางกลับ 15/04/2015
จำนวนผู้ร่วมทริป ผู้ใหญ่ 2 คน
งบประมาณเฉลี่ยต่อคน 30,001 - 40,000 บาท
บันทึกเพิ่มเติม ครั้งแรกกับการเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเอง วางแผนเที่ยวไปให้ทั่วในไทเป เก็บสถานที่ท่องเที่ยว ต้องได้ลองไป ภาพจาก http://www.taiwan.net.my/
69K views

ตารางทริป

วันที่
1
23:00 Don Mueang International Airport, Bangkok, Thailand
ถึงสนามบินดอนเมือง
วันที่
2
02:00 สนามบินดอนเมือง
ออกเดินทางขึ้นเครื่องจากไทยสู่ไต้หวัน
07:30 Taiwan Taoyuan International Airport, Taiwan, Taiwan
ถึงไต้หวัน สนามบินเถาหยวน
10:00 ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมวิว
12:00 Sun Moon Lake Hotel, Taiwan, Taiwan
Check in และแวะกินข้าว
15:30 Chia-i Kuo-chung, Taiwan, Taiwan
ไปวัดจงไถฉานซื่อ
16:00 Wenwu Miao, Taiwan, Taiwan
ไหว้พระที่ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
19:00 Sun Moon Lake Hotel, Taiwan, Taiwan
กลับโรงแรม
วันที่
3
10:00 Alishan Shanmai, Taiwan, Taiwan
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
12:00 Taichung Port, Taiwan, Taiwan
เดินทางสู่เมืองไทจง ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม
19:00 FengJia Night Market
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่
4
10:00 National Democracy Memorial
อนุสรณ์สถานประชาธิปไตยแห่งชาติไต้หวัน หรือ อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ค
12:00 TAIPEI 101
ไปถ่ายรูป และ ชมตึกไทเป 101
15:00 TAIPEI FISH MARKET
ตลาดปลาไทเป แวะกินอาหารทะเลสดๆ
20:00 Shi Lin Night Market
ตลาดหลินไนท์มาเก็ต
22:00 Hotel Orchard Park, Taiwan, Taiwan
กลับที่พัก
วันที่
5
10:00 SANXIA OLD STREET
ตลาดโบราณซานเสีย และ shopping
19:00 Hotel Orchard Park, Taiwan, Taiwan
กลับที่พัก
วันที่
6
09:00 Taiwan Taoyuan International Airport, Taiwan, Taiwan
ถึง สนามบินเถาหยวน
12:00 Don Mueang International Airport, Bangkok, Thailand
กลับถึงเมืองไทย สนามบินดอนเมือง

แผนที่การเดินทาง

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)

    ทริปที่คล้ายกัน

    รีวิวที่ใกล้เคียง

    ไอเดียที่ใกล้เคียง