พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย มีคูน้ำรอบพระราชวังและประตูที่ยิ่งใหญ่ เป็นพระราชวังที่สุดท้ายของพระเจ้าธีบอ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์คองบอง ปัจจุบันด้านนอกกำแพงออกไปเป็นบ้านเรือน ตลาด โรงงานของช่างฝีมือและร้านค้าต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชม

วิธีเดินทาง: นั่งรถบัสมาจากสนามบินมัณฑะเลย์ประมาณ 45 นาที

ช่วงเวลาที่ดี: มัณฑะเลย์สามารถเที่ยวได้ทั้งปี ช่วงเข้าฤดูหนาวไปจนถึงต้นฤดูร้อนราวเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงมีนาคม ดูน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพราะอากาศเย็นสบาย

เวลาเปิด-ปิด: พระราชวังเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่ 08.30 น. - 16.30 น.

ค่าเข้าชม: ค่าเข้าชมคนละ 10,000 แจ๊ด หรือคนละประมาณ 300 บาท

พักที่ไหนดี: โรงแรมฟอร์จูน (Fortune Hotel) , Hotel Yadanabon

วีซ่า: เที่ยวพม่าไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เว็บไซต์: myanmarembassybkk.com

Google Map: