เมืองหลวงแห่งสุดท้ายของอาณาจักรขอม

นครธม หรือ Angkor Thom อดีตเมืองหลวงเก่าที่รุ่งเรือง เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายของอาณาจักรขอม มีประติมากรรมงดงามแปลกตานับไม่ถ้วน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์สำคัญๆ อีกแห่งหนึ่งของกัมพูชา นครธมสถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่า ปราสาทบายน และมีพื้นที่สำคัญอื่นๆ รายล้อมพื้นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือ

จุดเด่นที่สุดคือทางเข้าด้านใต้ ที่มีลักษณะเป็นหน้า 4 หน้า ก่อนจะเข้าสู่บริเวณนี้ จะเป็นแถวของยักษ์ (อสูร) ทางด้านขวา และเทวดาทางด้านซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่สองข้างสะพาน เมื่อเข้าสู่ใจกลางนครธมจะพบสิ่งก่อสร้างต่างๆ บริเวณประตูด้านใต้นี้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไว้ได้ดีกว่าบริเวณอื่นๆ อีก 3 ด้าน

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

วิธีเดินทาง: จากกรุงเทพฯ เดินทางมาได้ทั้งรถโดยสาร และ รถยนต์ส่วนตัว โดนผ่านทางชายแดนตรงโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เเล้วมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเสียมเรียบ หรือนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินเสียมเรียบก็ได้เช่นกัน

ค่าเข้าชม: สำหรับการเที่ยวชมปราสาทจะเสียค่าเที่ยวชม 20 $ ต่อวัน (เที่ยวได้ทุกปราสาทและทุกโบราณสถานในเสียมเรียบ) ส่วนถ้าอยากเที่ยวนานซื้อตั๋ว 3 วัน เสีย 40 $

วีซ่า: เที่ยวกัมพูชาไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

Google Map: