นครวัดยามเช้า

ยามเช้า ณ อังกอร์วัด หลังพระอาทิตย์ตื่นสาย