ทิวทัศน์สวยๆของปราสาทนอยชวานชไตน์

ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทเทพนิยาย ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา รายล้อมด้วยเทือกเขาที่มีบรรยากาศสวยงามในทุกฤดู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 ของเมืองนี้ ถือเป็นเป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ทางเดินขึ้นปราสาทสามารถมองลงมาเห็นวิวปราสาทโฮเฮ็นชวานเกาและทะเลสาบ เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปสวยๆ ที่อยากแนะนำ

ที่อยู่: ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

วิธีการเดินทาง:

  • จากเมืองมิวนิกเดินทางโดยรถไฟลงที่เมืองฟุสเซน (Fussen) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

  • จากสถานีรถไฟเมืองฟุสเซน (Fussen) ต่อรถบัสสาย RVA/OVG 73 ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ถึงหมู่บ้าน Hohenschwangau

  • การขึ้นไปยังตัวปราสาท สามารถเดิน ขึ้นรถบัส หรือนั่งรถม้าขึ้นไปก็ได้

ช่วงเวลาที่ควรไป: ช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม อากาศกำลังสบาย

เวลาเปิด-ปิด:

  • ฤดูร้อน 1 เม.ย. - 15 ต.ค. เข้าชมได้ตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.

  • ฤดูหนาว 16 ต.ค. - 31 มี.ค. เข้าชมได้ตั้งแต่ 10.00 - 16.00 น.

  • ปิดทุกวันที่ 24, 25, 31 ธ.ค. และ 1 ม.ค.

ค่าเข้าชม: การเข้าชมปราสาทต้องผ่านไกด์ทัวร์เท่านั้น ค่าไกด์ทัวร์สำหรับผู้ใหญ่ราคา 12 ยูโร
ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าชมฟรี

วีซ่า: เที่ยวเยอรมนีต้องขอวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน

Google Map: