สะพานไม้ชาเปลในลูเซิร์น

สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี พาดข้ามแม่น้ำรอยส์ มีป้อมปราการแปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของลูเซิร์น (Luzern) โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตลอดแนวสะพาน เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

ที่ตั้ง: อยู่ที่เมือง ลูเซิร์น (Luzern) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

วีซ่า: เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ต้องขอวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้นวีซ่า Type C) อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

เพิ่มเติม: คู่มือท่องเที่ยวยุโรป

Google Map: