เสาหินปูนบนชายฝั่งทะเลสาบโมโน

เป็นทะเลสาบที่ไม่มีทางออกสู่มหาสมุทรทำให้น้ำในทะเลสาบมีความเค็มอยู่มาก ความสวยงามที่ผสานกับระบบนิเวศเล็กๆ ทะเลสาบนี้จึงจัดให้เป็นสถานที่สุดแปลกของโลก