อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี

หนึ่งในสถานที่สวยงามน่าเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ในบริเวณ Northern California มีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมาย ที่จึงมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมาก เฉลี่ย 3 ล้านคนต่อปี