เยี่ยมชม พีเจ้น พ้อย ไลท์เฮ้า

พีเจ้น พ้อย ไลท์เฮ้า หรือ พีเจ้น พร้อย ไลท์ สเตชั่น เป็นประภาคารที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งบนชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย และเป็นหนึ่งในประภาคารที่สูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา