ปะตูไซ (ປະຕູໄຊ),Patuxai

ปะตูไซ (ປະຕູໄຊ),Patuxai ประตูชัยตั้งอยู่ใจกลางของนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ไม่ไกลจากจังหวัดหนองคาย สามารเดินทางเที่ยวแบบ Oneday Trip ได้