ปั่นจักรยานไปสักการะพระธาตุหลวงเวียงจันทน์

องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร รูปลักษณะคล้ายดอกบัวตูม มีพระธาตุเล็กอยู่บนพระธาตุใหญ่ชั้นที่สอง รองทั้งสี่ด้าน มี 30 องค์ ทั้งหมดมีสีทองอร่ามเนื่องจากบุด้วยทองคำ สามารถเช่าจักรยานไปปั่นรอบเมืองเวียงจันทน์รวมถึงมาสักการะพระธาตุหลวงได้ตลอดวัน