ประตูชัยที่นครหลวงเวียงจันทร์

ประตูชัย (Patuxay) แห่งนคร เวียงจันทน์ ส.ป.ป ลาว เป็นการสร้างเลียนแบบ L’Arc De Triomphe ประตูชัยฝรั่งเศส มีลายปูนปั้นด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง แล้วศิลปะแบบลาว มีบันไดทางขึ้นสองข้าง โดยที่ด้านบนทำเป็นอาคารห้ายอด อยู่ท่ามกลางสวนสาธารณะ และถนนสายหลักที่มีลักษณะเป็นวงเวียนและถนนสายใหญ่ ประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "รันเวย์แนวตั้ง" เพราะการก่อสร้างประตูชัยแห่งนี้ ใช้ปูนที่อเมริกาซื้อเพื่อนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทน์ในระหว่าง สงครามอินโดจีน แต่ไม่ทันได้สร้างเพราะอเมริกาแพ้สงครามในอินโดจีนเสียก่อน จึงนำปูนซีเมนต์มาสร้างประตูชัยแทน ประตูชัยนี้นอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งของชาวเวียงจันทร์อีกด้วย

ที่ตั้ง: อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเวียงจันทน์

เวลาเปิด-ปิด: เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม: ผ่านประตูคนละ 2,000 กีบ

วีซ่า: เที่ยวลาวไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

เพิ่มเติม: 10 ที่เที่ยวในลาวที่ไม่ควรพลาด ตั้งแต่เหนือจรดใต้

Google Map: