วิวเมืองหลวงพระบาง

ภาพจากบนพระธาตุพูสี ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองหลวงพระบาง เผยให้เห็นว่าเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำ ลักษณะบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างล้วนมีเอกลักษณ์ และถูกอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมไว้ เป็นความคลาสสิกนี่น่าหลงไหลอย่างยิ่ง