นักท่องเที่ยวกำลังชมน้ำพุร้อนโอลด์ เฟธฟุล ในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

อุทยานแห่งแรกของโลกและของสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยที่ราบสูง ภูเขาสูงมีหน้าผาชัน ทะเลสาบและบ่อน้ำพุร้อน น้ำพุร้อนที่สำคัญคือ น้ำพุร้อนโอลด์ เฟธฟุล