ไอควันพวยพุ่งของน้ำพุร้อนนอร์ริส

เขตที่มีอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในอุทยาน ซึ่งจะสามารถพบบ่อน้ำร้อนสีต่างๆ บ่อโคลนร้อน ไอน้ำร้อนรอบตัว กลิ่นกำมะถันและไอของแร่ธาตุในดินและน้ำ