บ่อโคลนเดือดในเวสต์ ธัมบ์ เกย์ เซอร์ เบซิน

อยู่ใกล้ ๆ กับทะเลสาบเยลโลว์ สโตน ที่นี่จะมีน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดมากมาย มีทางเดินให้ชมความงดงามของธรรมชาติและทัศนียภาพริมทะเลสาบ