บ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พรีสเมติก ในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

บ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ซึ่งสีสันที่แบ่งเฉดเป็นสีน้ำเงินตรงกลางบ่อและสีส้มที่ขอบนี้เองที่ทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามราวกับในเทพนิยาย